Naša škola sa zaradila medzi 10 najlepších škôl v rámci IT V celoštátnej súťaží IT Fitness s účasťou krajín V4 a UA druhýkrát za sebou patríme medzi 10 najlepších základných škôl na Slovensku.

Zo Slovenska sa na súťaži zúčastnilo 13 240 žiakov vo veku 7 – 16 rokov. Celkovo sa do testovania vo verzii pre základné školy zapojilo 684 škôl v rámci celého Slovenska.

V porovnaní s minulým rokom sme sa zlepšili o viac ako 4% a celkovo sme 20% nad priemerom Slovenska!

Certifikát nájdete v prílohe.

Gratulujem šikovným žiakom a skvelým učiteľom a zamestnancom našej školy.

A ďakujem aj OZ rodičov našej školy, ktoré vďaka múdremu nakladaniu s finančnými prostriedkami OZ dbá o to, aby pedagógovia a Vaše deti pracovali s modernými technológiami vo vyučovacom procese.

Share This