V tomto školskom roku sme v rámci dopravnej výchovy zapojili triedy tretieho ročníka do programu Zodpovedne.sk.

Cieľom tohto programu je propagácia bezpečného používania internetu, mobilných telefónov a nových technológií. Ako súčasť uvedeného projektu vznikol seriál OVCE.sk, ktorý žiakom odprezentovala pani policajtka. Našim žiakom sa beseda s pani policajtkou veľmi páčila. Poskytla im konkrétne rady ako sa nestať obeťami trestného činu, ako zvládnuť určité záťažové situácie a kam sa obrátiť o pomoc.

OZNAČENIA
Share This