Zodpovedne.sk v udalostiach:

Zodpovedne.sk

  21. oct 2016, 12:21 pm    Udalosť    Nezaradené   21. 10. 2016

V tomto školskom roku sme v rámci dopravnej výchovy zapojili triedy tretieho ročníka do programu Zodpovedne.sk. Cieľom tohto programu je propagácia bezpečného používania internetu, mobilných telefónov a nových technológií. Ako súčasť uvedeného projektu vznikol seriál OVCE.sk, ktorý žiakom odprezentovala pani policajtka. Našim ... čítať ďalej

Spolupráca s Linkou detskej istoty

   Udalosť    2. stupeň   19. 1. 2012

Siedmaci diskutovali o nástrahách virtuálneho sveta - dobrý sluha, zlý pán...V januári sa v našej škole uskutočnilo stretnutie žiakov s pracovníčkou z organizácie Linka detskej istoty v rámci projektu, určeného pre deti a mládež Ovce.sk a Zodpovedne.sk. V minulosti sme v rámci takejto spolupráce natočili aj školský film, ... čítať ďalej