TRIEDY → 1.B

triedny učiteľ:  Katarína Iglarčíková

Zoznam žiakov 1.B:

A.P.M.
A.P.
B.C.
E.Š.
E.S.M.
E.S.P.
F.B.
I.Č.
J.C.
J.Z.
L.P.
L.S.
M.K.
M.P.
M.T.
O.S.S.
O.Š.
R.J.
R.D.
S.I.
S.A.
Š.P.
V.K.
V.Š.