Naši tretiaci boli na divadelnom predstavení Terezka a Stratočas v Divadle P.O. Hviezdoslava. Predstavenie bolo zamerané na osvetu o nástrahách internetu a závislosti na elektronických zariadeniach. Tieto dôležité témy boli podané veľmi vtipne, deťom pochopiteľným jazykom a za pomoci chytľavých pesničiek. Okrem toho bolo v predstavení spomenutých aj veľa bratislavských postavičiek a deti sa tak mohli oboznámiť s povesťami svojho mesta. Predstavenie ich veľmi bavilo a odporúčame ho nielen im, ale aj dospelým!

OZNAČENIA
Share This