UČITELIA → Hedviga Kasalová (bývalý zamestnanec)

iný nepedagogický zamestnanec,