UČITELIA → Mária Mikolášová

asistent učiteľa 2.stupeň, Špeciálny pedagóg,