Ženy do života spoločnosti vnášajú predovšetkým krásu, nežnosť a eleganciu. Majú jedinečné poslanie ako ochrankyne rodiny, milujúce matky a manželky. Vytvárajú hodnoty, za ktoré im patrí obdiv a úcta.
Naši žiaci si našli čas a navštívili starkých z Domu tretieho veku na Podjavorinskej ulici. Pripravili si pekný kultúrny program. Naším prianím bolo, aby sa starenky s nami dobre cítili a aby im na túto chvíľu zostali milé spomienky.

OZNAČENIA
Share This