Bratislava v udalostiach:

Bratislava, moje mesto

   Úspechy    Celá škola   3. 6. 2014

Naši žiaci sa zapojil do 4. ročníka bratislavskej literárno-výtvarnej súťaže Bratislava, moje mesto. Čestné uznanie za 3D dielo „Slavín“ získali žiaci 5.A : Michal Rogožník, Erik Duffek, Alex Kužlík, Adrian Hokina, Martin Indrišek a Sergio Kováč. Ocenenie si žiaci prevzali na slávnostnom vyhlásení výsledkov  v Primaciálnom ... čítať ďalej