Aj tento rok sme sa zúčastnili na podujatí venovanom európskym jazykom.

Stretnutie jazykových nadšencov sa aj tento rok konalo na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Žiaci mali možnosť dozvedieť sa o rečiach bežných, no i o takých, s ktorými sa nestretávajú často, keďže Európska únia má 24 oficiálnych úradných jazykov.

Podujatie otvorili o 9,00 krátkym príhovorom na pódiu a počas dňa sa na ňom vystriedalo mnoho vystúpení žiakov a súborov hovoriacich v cudzích jazykoch.

Okrem zbierania bodov za splnenie úlohy na každom stanovišti mali žiaci možnosť pozrieť si pásmo krátkych filmov z 8 krajín v priľahlom kine Mladosť. Niektorí už teraz vedia, aký je rozdiel medzi slovenskou jahodou a poľskou jagodou.

Za splnenie celého jazykového kvízu boli žiaci ocenení malou pozornosťou v podobe darčekov s jazykovou tematikou.

Share This