Dunajský majster umenia je medzinárodný výtvarný projekt, ktorý každoročne vyhlasuje Globálne vodné partnerstvo pre strednú a východnú Európu a Medzinárodná komisia pre ochranu rieky Dunaj. Cieľom tejto súťaže je vytvoriť originálne umelecké dielo o prírode okolo Dunaja. Do súťaže sa zapojili naše žiačky Jasmin Metwally (VI.A), Veronika Bódiová (VI.B), Teresa Ferencová (VI.B), Sabína Gírethová(VI.B) a Martina Grančičová (V.B).

OZNAČENIA
Share This