medzinárodný projekt v udalostiach:

Dunajský majster umenia 2012

   Práce    Nezaradené   1. 6. 2012

Dunajský majster umenia je medzinárodný výtvarný projekt, ktorý každoročne vyhlasuje Globálne vodné partnerstvo pre strednú a východnú Európu a Medzinárodná komisia pre ochranu rieky Dunaj. Cieľom tejto súťaže je vytvoriť originálne umelecké dielo o prírode okolo Dunaja. Do súťaže sa zapojili naše žiačky Jasmin Metwally ... čítať ďalej

Naša škola a medzinárodný projekt INNOTE

   Udalosť    Celá škola   10. 6. 2011

Naša škola je zapojená do medzinárodného projektu s názvom INNOTE, vďaka ktorému sme mali v piatok 10.6.2011 vzácnu návštevu učiteľov zo základných a vysokých škôl zo šiestich krajín.Medzinárodný projekt INNOTE, celým názvom Induction for Novice Teachers, sa zameriava na začleňovanie začínajúcich učiteľov do praxe. Naša ... čítať ďalej

Účasť našej školy na medzinárodnom projekte

   Oznamy    Nezaradené   31. 1. 2011

Naša škola spolupracuje dlhodobo s Pedagogickou fakultou UK nielen pri príprave budúcich učiteľov, ale aj pri medzinárodnom projekte INNOTE - PODPORA PROFESIJNÉHO ROZVOJA ZAČÍNAJÚCEHO UČITEĽA V PRACOVNEJ (ŠKOLSKEJ) KOMUNITE. V priestoroch PdF sa uskutočnil národný workshop, na ktorom sa zúčastnili 3 naši pedagógovia.Pedagogická ... čítať ďalej