Asociácia filmových slovenských klubov už piaty rok pripravuje pre deti I. stupňa vzdelávací projekt – Filmový kabinet deťom.

Tentokrát sa lektorky zamerali na techniku animácie linoryt, kreslenka, plôšková animácia a bábková animácia. Deti si pozreli animované filmy Monštrum (réžia Martin Snopek), Tresky plesky – výbuch sopky (réžia Veronika Kocourková), Nešťastník (réžia Natália Zabáková), Tresky plesky – lavína (réžia Veronika Kocourková) a Šarkan (réžia Martin Smatana). Po každom filme sa lektorky porozprávali s deťmi o jeho obsahu a bližšie im predstavili techniky animácie, ktorými boli vyrobené.

Na záver si deti vyfarbili obrázok z filmu, ktorý sa im najviac páčil a pani lektorky im z neho vyrobili odznak. Okrem neho si domov odniesli metodický materiál, v ktorom si môžu s pomocou pani učiteliek, či rodičov overiť získané vedomosti a dobre sa zabaviť.

OZNAČENIA
Share This