Riaditeľka školy oznamuje, že dňa 20. 11. 2019 (v stredu) nebudú mať žiaci 6., 7., 8. a 9. ročníka vyučovanie z organizačných dôvodov a zostávajú doma. Všetci dostanú od svojich učiteľov zvýšený rozsah samostatnej práce na domácu úlohu.

Žiaci 5. ročníka absolvujú v tento deň celoslovenské testovanie zo slovenského jazyka a matematiky a musia byť v škole najneskôr o 7:40!!!

Bližšie informácie a harmonogram testovania nájdete na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5 .

Piatakom pripomíname, že okrem zodpovednej prípravy je dôležité riadne sa vyspať, prísť do školy načas a pokojne sa sústrediť na prácu.

Rodičov piatakov prosíme, aby v záujme svojich detí zabezpečili ich včasný príchod do školy. Stres z neskorého príchodu im môže pokaziť výsledky testovania. Okrem toho dohliadnite, aby malo Vaše dieťa funkčné namodro píšuce guľôčkové (nie plniace) pero, pre istotu 2 kusy.

Žiaci 1. stupňa majú riadne vyučovanie.

Share This