hvezdáreň v udalostiach:

Planetárium v Hlohovci

   Udalosť    Celá škola   18. 9. 2014

Návšteva planetária bola pre našich malých objaviteľov nezabudnuteľným zážitkom.Keďže záhady vesmíru sa najlepšie spoznávajú v planetáriu, vybrali sme sa so štvrtákmi do Hvezdárne v Hlohovci. Usadili sme sa v pohodlnom kresle a v kupole nad našimi hlavami nám na simulovanej oblohe efektne predviedli a vysvetlili astronomické ... čítať ďalej

Hvezdáreň a planetárium v Hlohovci

   Udalosť    1. stupeň   21. 9. 2012

Naši štvrtáci navštívili Hvezdáreň a planetárium v Hlohovci.Rozšírili a prehĺbili si vedomosti o vesmíre. Pozreli si rozprávkový film, učili sa orientovať na nočnej oblohe a ďalekohľadom pozorovali Slnko. Takto získané vedomosti si určite nadlho zapamätajú. ... čítať ďalej

Hvezdáreň

   Udalosť    1. stupeň   21. 10. 2010

Naša škola pripravila pre štvrtákov exkurziu do Hlohovca.Deti najviac zaujala projekcia umelej oblohy na kopulu. Pútavou formou sa oboznámili so základnými poznatkami o Slnečnej sústave, súhvezdiach a o planétach. Deti si doplnili  a rozšírili svoje vedomosti z prírodovedy. V hlohoveckej hvezdárni strávili príjemný deň a ... čítať ďalej

Hvezdáreň Hurbanovo

   Udalosť    1. stupeň   1. 10. 2009

Názorné vyučovanie vo hvezdárni sa nám osvedčilo.Vo štvrtom ročníku si deti na vyučovaní prírodovedy rozprávajú o slnečnej sústave. Aby bolo toto učivo pre nich zaujímavejšie a prehĺbili si ho inou formou, na exkurzii do hvezdárne a planetária v Hurbanove sa zúčastnili všetci štvrtáci. ... čítať ďalej