Literárna súťaž v prednese poézie a prózy má veľmi dlhú tradíciu. Vznikla už v roku 1954. Každoročne sa na nej aj v našej škole zúčastní veľa detí. Po úspešnom triednom kole postupujú najlepší do kola školského a tam si zmerajú sily v prvej kategórii žiaci 2. až 4. ročníka.

V tomto školskom roku súťažilo 17 žiakov.

Najúspešnejší sa umiestnili na prvých troch miestach.

V prednese prózy to sú:

  1. miesto Martin Slávik IV.A
  2. miesto Terézia Tichá III.B
  3. miesto Olívia Reháková II.A, Natália Hiadlovská IV.B

V prednese poézie:

  1. miesto Alfréd Radiansky II.A
  2. miesto Zoja Zagorski IV.A
  3. miesto Tereza Krnčok III.B

Víťazom blahoželáme a držíme prsty postupujúcim z prvého miesta, ktorí nás budú reprezentovať na okresnom kole!

OZNAČENIA
Share This