Dňa 04. 09. 2023 (pondelok) sa uskutoční zoznámenie sa detí so školou. Budúci prváci sa stretnú o 8.15 v telocvični v budove na Podjavorinskej ulici, kde budú zaradení do tried, rodičia od triednych učiteliek dostanú ďalšie informácie a inštrukcie.

Vyučovanie pre prvákov sa v prvý deň končí približne o 9:40, kedy si ich rodičia môžu zobrať domov. Ďalšie vyučovacie dni budú mať prváci 3 vyučovacie hodiny, po ktorých nasleduje ŠKD.

Rodičovské združenie pre rodičov žiakov 1. ročníka sa uskutoční v stredu 06. 09. 2023, čas upresní triedna pani učiteľka.

O spôsobe a termíne úhrady stravného informuje vedúca ŠJ prostredníctvom EduPage.

Share This