Uctime si našich starkých v udalostiach:

MDŽ v Domove dôchodcov – Uctime si našich starkých

   Udalosť    Nezaradené   8. 3. 2012

Ženy do života spoločnosti vnášajú predovšetkým krásu, nežnosť a eleganciu. Majú jedinečné poslanie ako ochrankyne rodiny, milujúce matky a manželky. Vytvárajú hodnoty, za ktoré im patrí obdiv a úcta. Naši žiaci si našli čas a navštívili starkých z Domu tretieho veku na Podjavorinskej ulici. Pripravili si pekný kultúrny ... čítať ďalej