Našim žiakom opäť pripadla milá úloha pozdraviť starkých z Domova dôchodcov na Podjavorinskej ulici pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody. Aj jeseň života má svoje čaro.

Spoločné stretnutie detí a starkých sa konalo v knižnici na Kozej ulici. Naši žiaci si na túto milú slávnosť pripravili kultúrny program. Naším prianím bolo, aby sa starkí s nami cítili dobre a aby nám na túto chvíľu zostali pekné spomienky.

OZNAČENIA
Share This