program v Domove dôchodcov v udalostiach:

Október – mesiac úcty k starším

   Udalosť    Celá škola   1. 10. 2014

Každoročne v mesiaci októbri, keď príroda naberá krásu jesene, sa s úctou obraciame k občanom skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami. Úcta k nim by mala byť samozrejmosťou či už v rodine, alebo na pracovisku. Svojimi životnými skúsenosťami a cennými ... čítať ďalej

Mesiac úcty k starším

   Udalosť    Nezaradené   12. 10. 2010

Našim žiakom opäť pripadla milá úloha pozdraviť starkých z Domova dôchodcov na Podjavorinskej ulici pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody. Aj jeseň života má svoje čaro. Spoločné stretnutie detí a starkých sa konalo v knižnici na Kozej ulici. Naši žiaci si na túto milú slávnosť ... čítať ďalej