Žiaci našej školy sa zúčastnili na 37. ročníku medzinárodného festivalu filmov s názvom Ekotopfilm.

Dňa 12. a 13. 10. 2010 mali žiaci I. a II. stupňa našej školy možnosť pozrieť si filmy, zamerané na rôzne ekologické problémy – na znečistenú rieku Gavaret, na hrozbu snowboardingu v Alpách pre živočíchov. V jednom z filmov sme sa dozvedeli, ako funguje auto na vodík. Žiaci mali možnosť získať najaktuálnejšie informácie o globálnom vývoji v rôznych odvetviach aktivít človeka s akcentom na trvalo udržateľný rozvoj. Deti z I. stupňa najviac zaujala séria krátkych filmov Ovce, ktoré radili deťom, ako bezpečne pracovať s internetom.

OZNAČENIA
Share This