Jednou z aktivít školského projektu Kvalitný život bola aj beseda žiakov siedmych a ôsmych ročníkov, uskutočnená v spolupráci s OZ Prima, zameraná na riešenie drogovej problematiky.

Naším zámerom bolo, aby sa žiaci stretli s odborníkmi, ktorí pracujú v tejto oblasti, stretávajú sa priamo s prípadmi ľudí, ktorí majú s drogami vlastné nešťastné skúsenosti.  Žiaci sa na základe takýchto autentických príbehov dozvedeli, aké je užívanie návykových látok nebezpečné.

OZNAČENIA
Share This