V rámci nového školského projektu, ktorého názov je Kvalitný život, sa naši deviataci zúčastnili na besede o šikanovaní. Besedu a následnú diskusiu viedla naša školská psychologička.

Žiaci  diskutovali o tom, čo je šikanovanie a aké vážne môžu byť jeho následky. V ďalšej časti stretnutia dostali deviataci malý ,,testík“, kde odpovedali na jednotlivé otázky, týkajúce sa tejto témy. Stretnutia boli veľmi zaujímavé a naši žiaci preukázali, že problém šikanovania im nie je ľahostajný.

OZNAČENIA
Share This