Milí žiaci, vitajte opäť v škole.
Stretneme sa v pondelok, 2. septembra 2019 o 8:00. Druháci, tretiaci a štvrtáci vo svojich triedach na Podjavorinskej ulici, piataci, šiestaci, siedmaci, ôsmaci a deviataci  v triedach na Škarniclovej ulici.
Prvákov privítame o 8:00 v telocvični na Podjavorinskej ulici. Po krátkom programe, ktorým prváčikov pozdravia len o trochu starší spolužiaci, sa prváci aj so svojimi rodičmi a pani učiteľkami odoberú do tried, aby sa zoznámili a dostali potrebné informácie o chode školy, čo bude trvať približne do 10:00. Rodičia prvákov si môžu potom deti zobrať a osláviť s nimi individuálne významný deň alebo ich nechať v školskom klube a ísť do práce. Každý podľa svojich možností.
Žiaci všetkých vyšších ročníkov sa stretnú s triednymi učiteľmi o 8:00 vo svojich triedach. Deti z prvého stupňa v tento deň obedujú postupne po tretej vyučovacej hodine so svojimi vychovávateľkami a po vyučovaní majú k dispozícii školský klub, prípadne si ich rodičia prevezmú domov. Školský klub je počas prvého školského dňa v prevádzke do 16:30.
Žiaci na druhom stupni budú  obedovať  po tretej vyučovacej hodine a odchádzajú domov.

Prajem všetkým deťom, rodičom aj učiteľom dobrý a zmysluplne prežitý školský rok a najmä nech deti rady chodia do školy,  zamestnanci školy do práce a rodičom prajem dobrý pocit z toho, že deti zverili do správnych rúk.
Etela Hessová, riaditeľka školy

Share This