Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže Hodžov novinový článok sa už tradične konalo v priestoroch Pálffyho paláca na Zámockej ulici.

Dvanásty ročník súťaže každoročne organizujú, ako súčasť Hodžových dní, Základná škola s materskou školou Milana Hodžu v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a vydavateľstvom Veda.

Prítomným sa prihovorili pán Miroslav Pekník z Ústavu politických vied, pán Pavol Kršák ako zástupca vydavateľstva Veda a predseda poroty súťaže, pani Etela Hessová, riaditeľka Základnej školy Milana Hodžu a v mene hostiteľa pán Karol Pavlů. Pozdrav a poďakovanie z ďalekej cudziny zaslal prítomným pán John Palka, vnuk Milana Hodžu. Jeho príhovor prečítal herec Ondrej Hraška, ktorý umeleckým prednesom osviežil čítanie víťazných prác.

O program sa už tradične postarali žiaci Základnej školy Milana Hodžu. Žiaci sa predstavili pri čítaní úryvkov z ocenených prác. V hudobných číslach sa hrou na klavíri predstavili Kristína Kralovičová zo 7.B a David Pašš z 5.B, hrou na akordeón Yehor Bilinskij z 8.A triedy.

Inšpiráciou tohtoročnej výzvy súťaže – Ako môže intelekt ľudstvu pomáhať, ale aj škodiť –  boli slová významného slovenského vynálezcu Aurela Stodolu:

 Motto:

„Intelekt, tento zázračný dar prírody, do služby ktorého sme vstúpili, ktorému sme povďační za naše najgeniálnejšie výsledky, predsa len nepredstavuje to, čo je v človeku to posledné a najvyššie. Nevedel dosť zavčasu odhaliť, ako narastajú skryté sily zla, ktoré časom narušili naše dielo. Napriek bohatstvu fantázie a sile v oblasti logiky je inštanciou bez citovej hĺbky, bez potreby protestovať a konať…“                                                                         

Aurel Stodola,  vedec, pedagóg, konštruktér  

Do dvanásteho ročníka poslalo svoje práce vyše 70 žiakov. Z nich porota vybrala tie, ktoré boli napokon na slávnostnom vyhodnotení ocenené.

Organizátori ďakujú všetkým žiakom, ktorí sa zapojili a učiteľom, ktorí žiakov svedomito pripravili a inšpirovali pri písaní prác. Ocenené práce, ako každoročne, vydal organizátor v samostatnom zborníku prác.

V 12. ročníku porota ocenila nasledovných žiakov:

Bronzové pásmo:

 • Mária Barnovská         Základná umelecká škola Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
 • Emma Dolhá               Základná škola, Bernolákova ul., Vranov nad Topľou,
 • Anna Dubovcová        Základná škola Turie
 • Patrik Jurčo                 Gymnázium Topoľčany, Topoľčany
 • Laura Lacinová            Základná škola s materskou školou Milana Hodžu, Bratislava
 • Simona Magulová       Základná škola s materskou školou Banka,
 • Miriam Marcinová      Základná škola, Bernolákova ul., Vranov nad Topľou,
 • Šimon Mendel             ZŠ s MŠ, Školská ul.,  Turčianske Teplice
 • Silvia Sokolová           ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Banská Bystrica.

Strieborné pásmo:

 • Filip Fábry                  ZŠ s MŠ, Školská ul., Turčianske Teplice
 • Barbora Halászová      Základná škola s materskou školou Milana Hodžu, Bratislava,
 • Katarína Chmeliarová  Základná umelecká škola Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
 • Monika Chomová       Základná škola s materskou školou Milana Hodžu, Bratislava
 • Sára Lacová                 Základná škola s materskou školou, Svinná
 • Klára Marcová Základná škola Klokočov,
 • Tomáš Vateha             Základná škola, Komenského  ul., Svidník,
 • Heda Žitňanská           Základná škola s materskou školou Milana Hodžu, Bratislava.

Zlaté pásmo:

 • Veronika Ihnátová       Základná škola, Bernolákova ulica, Vranov nad Topľou,
 • Natália Kyjovská         Spojená škola Juraja Henischa, Gymnázium, Bardejov,
 • Adam Martiška           Gymnázium Topoľčany, Topoľčany,
 • Michaela Mátrayová      Základná škola Vrbov

 

 1. miesto Veronika Horváthová, Gymnázium Antona Bernoláka, Senec
 1. miesto Denisa Fujašová, Základná umelecká škola, Štúrova ul., Kysucké Nové Mesto
 1. miesto Natália Michalíková, ZŠ s MŠ, Školská ul., Turčianske Teplice.
OZNAČENIA
A.P.E.P.K.K.Y.B.D.P.H.S.V.K.
Share This