Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ) je predmetová súťaž žiakov
základných, stredných škôl a príslušných ročníkov šesťročných a
osemročných gymnázií.

V Slovenskej republike sa organizuje ako jedna z
foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou
súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na týchto školách. OAJ je
postupová súťaž, usporadúva sa každoročne v spolupráci s Celoštátnou
odbornou komisiou OAJ. Člení sa na 8 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B,
2C1, 2C2, 2D). Má 4 súťažné kolá (školské, obvodné, krajské a
celoštátne). Školské kolo:
Umiestnenie:
A1 1. Ján Krošlák
2. Marek Pecháň
3. Daniela Mozolová
A2 1. Ema Dobišová
2. Alsa Muslija
3. Jakub Šimuni
1C 1. Gréta Lea Jajcayová
2. Athéna Koskay
3. Šimon Mydliar

Obvodné kolo:

Marek Pecháň 9. miesto
Ema Dobišová 7. miesto

Krajské kolo:

Gréta Lea Jajcayová úspešný riešiteľ

OZNAČENIA
Share This