Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ) je predmetová súťaž žiakov základných, stredných škôl a príslušných ročníkov šesťročných a osemročných gymnázií.

V Slovenskej republike sa organizuje ako jedna z
foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou
súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na týchto školách. OAJ je
postupová súťaž, usporadúva sa každoročne v spolupráci s Celoštátnou
odbornou komisiou OAJ. Člení sa na 8 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B,
2C1, 2C2, 2D). Má 4 súťažné kolá (školské, obvodné, krajské a
celoštátne). Školské kolo:
Umiestnenie:
A1 1. Ján Krošlák
2. Marek Pecháň
3. Daniela Mozolová
A2 1. Ema Dobišová
2. Alsa Muslija
3. Jakub Šimuni a Sofia Ružičková
1C 1. Gréta Lea Jajcayová
2. Athéna Koskay
3. Šimon Mydliar

Obvodné kolo:

Marek Pecháň 9. miesto
Ema Dobišová 7. miesto

Krajské kolo:

Gréta Lea Jajcayová úspešný riešiteľ

OZNAČENIA
Share This