V dňoch 20. – 27. 08. 2021 budeme rodičov budúcich prvákov kontaktovať telefonicky s informáciami k začiatku školského roka.

02.09. 2021(štvrtok) sa uskutoční zoznámenie sa detí so školou. Budúcich prvákov rozdelíme na dve skupiny so vstupom do budovy na Podjavorinskej: 1. skupina o 8:00 a 2. skupina o 9:40 (konkrétny čas vstupu Vášho dieťaťa sa dozviete vopred telefonicky).

Z dôvodu epidemickej situácie Vás žiadame, aby ste rešpektovali pokyny pedagógov a nevstupovali do budovy školy. Deti od Vás na školskom dvore prevezmú pani učiteľky, ktoré Vám ich po absolvovaní naplánovanej aktivity (približne v rozsahu jeden a pol hodiny) privedú späť a deti si odvediete so sebou (1. skupina cca 9:30 a 2. skupina cca o 11:10).

03.09. 2021 (piatok) sa ráno pri bráne školy dozviete zaradenie Vášho dieťaťa do triedy ku konkrétnej pani učiteľke. Triedne učiteľky Vám poskytnú základné organizačné pokyny.

Prosíme Vás o trpezlivosť a porozumenie.

Zároveň Vás žiadame o sledovanie školskej stránky www.zsmh.sk, na ktorej v priebehu posledného augustového týždňa zverejníme Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a Oznámenie o výnimke z karantény. Vyplnené a podpísané dokumenty je potrebné odovzdať pedagogickému pracovníkovi hneď v prvý školský deň.

NA STIAHNUTIE
Share This