O potrebe drogovej prevencie sa v poslednom čase hovorí veľmi často. Jej dôležitosť si uvedomujeme aj u nás v škole.

Venujeme jej triednické hodiny, naši žiaci absolvujú debaty s odborníkmi, ktorí pracujú priamo s drogovo závislými ľuďmi.

Problematike látkových aj nelátkových závislostí bol venovaný hudobný  program Schody do seba, ktorý naši žiaci absolvovali 10.12.2009 v priestoroch bratislavského Istropolisu. Skladby s protidrogovými textami boli sprevádzané aj hovoreným slovom – spevák sa reálnymi zážitkami snažil deťom priblížiť neľahkú situáciu drogovo závislých ľudí. Svojím autentickým podaním vyvolal u divákov skutočný záujem, čo považujeme za  mimoriadne dôležité.

OZNAČENIA
Share This