Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. Ani tento rok nebol výnimkou a zo školského kola postúpili do ďalšieho kola dve žiačky 1.stupňa – Grétka Ščevíková (3.A – I. kategória) a Terezka Tichá (4.B – II. kategória).
Okresné kolo súťaže sa konalo dňa 9.2.2024 na Gymnáziu sv. Uršule v Bratislave. Nároky na umiestnenie boli vysoké. V trojčlennej porote boli dokonca aj známi divadelní herci, ktorí okrem kritiky ponúkli deťom aj cenné rady o prednese a interpretácii.
Medzi konkurenciou sa napokon podarilo uspieť Grétke Ščevíkovej v I. kategórii na skvelom 2. mieste. Gratulujeme!

OZNAČENIA
Share This