20. ročník speváckej súťaže Slávik Slovenska.

Naši žiaci opäť ukázali svoj talent v speváckej súťaži Slávik Slovenska 2010. Bol to už 20. ročník tejto súťaže, ktorej garantom je Peter Dvorský. Spolu 18 žiakov z 1. a 2. stupňa zaspievalo krásne slovenské ľudové piesne, ktoré si vyberali zo Spevníčkov. Súťažili v troch kategóriách:

I. kategória (1.-3.roč.):

1. miesto: Viktória Belayová 2.B

2. miesto: Veronika Vargová 2.A, Barbora Medveďová 3.B

3. miesto: Natália Sirotová 1.A

II. kategória (4.-6.roč.):

1. miesto: Anička Kolesárová 4.B

2. miesto: Alica Koverová 6.A, Soňa Boorová 6.B

3. miesto: Daniel A. Michalica 6.B

III. kategória (7.-9.roč.):

1. miesto: Domonika Sándorová 9.B

2. miesto: Ľubomír Janák 8.A

3. miesto: Adam Wieger 8.A

Do okresného kola postupujú víťazi jednotlivých kategórií.

Srdečne gratulujeme!

 

OZNAČENIA
Share This