Tento rok sa konal 23. ročník speváckej súťaže Slávik Slovenska.

Súťažilo deväť žiakov druhých až štvrtých ročníkov v dvoch kategóriách.

Víťazi I. kategórie:

1. miesto: Lujza Michalková II.B

2. miesto: Paulína Letková III.A

3. miesto: Monika Chomová II.A

Víťazi II. kategórie:

1. miesto: Natália Sirotová IV.A

2. miesto: Natália Gašparovská IV.A

3. miesto: Viktória Považanová IV.B

V obvodnom kole našu školu reprezentovala Natália Sirotová, ktorá získala vo svojej kategórii 3. miesto.

Blahoželáme!

OZNAČENIA
Share This