Spolupracujeme v udalostiach:

Spolupracujeme s našimi absolventmi

   Udalosť    2. stupeň   20. 5. 2011

V rámci projektu Spolupracujeme sme umožnili nášmu bývalému žiakovi, v súčasnosti už gymnazistovi Richardovi Christovovi odprezentovať svoju zaujímavú prácu „Človek a klíma“, ktorú pútavo prednášal na hodinách geografie a biológie v triedach 9. ročníka.Po prezentácii mali žiaci na nášho absolventa veľa zvedavých ... čítať ďalej