Šport a rôzne pohybové hry upevňujú a rozvíjajú vôľové a charakterové vlastnosti dieťaťa.

Šport rozvíja vlastnosti, ktoré sú nevyhnutné pre život človeka v kolektíve. Na športovom krúžku sa venujeme pohybovým hrám napr. hra na rybára a ryby, na vlka a ovce, na breh a rieku. Z loptových hier hráme napr. vybíjanú, vyvolávanú v kruhu atď. Naháňačky rôzne obmieňame. Poznáme napr. pavúčiu, opičiu, smiešnu a reťazovú.  Na športovom krúžku môžu deti pomocou hier vyjadriť radosť z pohybu.

OZNAČENIA
Share This