Dramaticko-pohybový krúžok je jeden z mnohých, ktoré môžu deti na prvom stupni navštevovať.

V našom dramaticko-pohybovom krúžku sa venujeme i rôznym druhom tanca napr. orientálne tance. Radosť z pohybu prináša psychickú pohodu. Tanec je zdrojom prirodzenej radosti zo života.

OZNAČENIA
Share This