pohyb v udalostiach:

Športový krúžok

   Udalosť    Nezaradené   22. 4. 2010

Šport a rôzne pohybové hry upevňujú a rozvíjajú vôľové a charakterové vlastnosti dieťaťa. Šport rozvíja vlastnosti, ktoré sú nevyhnutné pre život človeka v kolektíve. Na športovom krúžku sa venujeme pohybovým hrám napr. hra na rybára a ryby, na vlka a ovce, na breh a rieku. Z loptových hier hráme napr. vybíjanú, vyvolávanú ... čítať ďalej

Dramaticko-pohybový krúžok

   Udalosť    Nezaradené   22. 4. 2010

Dramaticko-pohybový krúžok je jeden z mnohých, ktoré môžu deti na prvom stupni navštevovať.V našom dramaticko-pohybovom krúžku sa venujeme i rôznym druhom tanca napr. orientálne tance. Radosť z pohybu prináša psychickú pohodu. Tanec je zdrojom prirodzenej radosti zo života. ... čítať ďalej