Po troch školských kolách Biologickej olympiády sa deti štvrtého ročníka zúčastnili obvodného kola.

Do obvodného kola postúpilo družstvo „ Sýkorky“, ktoré získalo najviac bodov. Umiestnili sa na krásnom 2. mieste.  Družstvo tvorili Kristína Šoltésová, Violka Vaneková, Kristínka Hambálková  a Emka Švecová zo 4. B triedy. Srdečne blahoželáme k úspechu.

OZNAČENIA
Share This