Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. Účastníkmi vyššieho kola súťaže môžu byť len žiaci, ktorí úspešne absolvovali nižšie kolo súťaže.
Úspešní riešitelia školského kola sa zúčastnili na okresnom kole.
Vyhodnotenie:

Vyhodnotenie:
Kategória P3: 2. miesto 27 bodov – Marián Meško, III. C                     6. miesto 24 bodov – Tomáš Knepp, III. C 14. miesto 22 bodov – Adam Gábriš, III. A 23. miesto 20 bodov – Alma Šebestová III. B
Kategória P4: 1. miesto 24 bodov – Dominik Hlaváčik, IV. B 6. miesto 21 bodov – Ján Šedivý, IV. A 15. miesto 19 bodov – Johana Čillíková, IV. B 18. miesto 17 bodov – Kristína Šoltésová, IV. B

Úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme!

OZNAČENIA
Share This