matematická súťaž v udalostiach:

Mimoriadny úspech v obvodnom kole Pytagoriády

   Úspechy    1. stupeň   19. 3. 2013

34. ročník obvodného kola matematickej súťaže bol pre naše deti mimoriadne úspešný. Obvodného kola sa zúčastnilo osem žiakov - dvaja tretiaci a šiesti štvrtáci. Úspešní riešitelia: Kategória P3 (súťažilo 28 žiakov) 2. miesto - Eduard Ďurkáč z III.A Kategória P4 (súťažilo 26 žiakov) 1. miesto - Marián Meško zo ... čítať ďalej

Výborné umiestnenie v Pytagoriáde

   Úspechy    Nezaradené   29. 3. 2012

Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. ... čítať ďalej