Žiaci našej školy sa zapojili do dlhodobého projektu Poznaj Staré Mesto, ktorý je určený štvrtákom a piatakom všetkých staromestských základných škôl.

V jeho prvej fáze absolvovali žiaci sériu komentovaných vychádzok Starým Mestom, kde sa dozvedeli mnoho nových informácií. Následne dostali za úlohu zaujímavým spôsobom spracovať informácie získané od rodičov, starých rodičov, z encyklopédií a internetu. Štvrtáci sa popasovali so zmenami, ktorými prešlo Hviezdoslavovo námestie, piataci sledovali históriu Bratislavského hradu. Najlepšie práce z každej školy boli prezentované na slávnostnom vyhodnotení projektu, ktoré sa uskutočnilo 18.4.2012 v Staromestskej sieni za prítomnosti odbornej poroty a zástupcov vedenia mesta. Našu školu reprezentovali Janko Šedivý (IV.A) a Riško Rogožník (V.B). Jankovi sa s jeho projektom o histórii Hviezdoslavovho námestia mimoriadne darilo, spomedzi všetkých štvrtákov bol najúspešnejší. Preto sa týždeň po vyhodnotení zúčastnil aj na malom stretnutí s pani starostkou MČ Bratislava-Staré Mesto, kde mu Tatiana Rossová odovzdala hodnotnú cenu.
Projekt však pre štvrtákov a piatakov pokračuje ďalej, jeho vyvrcholením má byť vedomostný kvíz, ktorý preverí úroveň vedomostí žiakov, získaných  počas celého školského roka.

OZNAČENIA
Share This