Našu školu navštívila preventistka OR PZ v BA I npor. Mgr. Sylvia Brliťová, aby štvrtákom odprezentovala celoslovenský projekt s názvom „ Oliho príbeh“.

Cieľom projektu je oboznámiť žiakov s aktuálnymi rizikami v železničnej doprave, snaha o predchádzanie a znižovanie nehodových udalostí v obvode železničných dráh. Projekt poukazuje na možné nebezpečenstvo pri pohybe v blízkosti železničných staníc, tratí, koľajísk a železničných priecestí. V úvode deti videli krátky  animovaný  film s názvom „ Oliho príbeh“. Nebola to rozprávka,  ale príbeh o deťoch, ktoré porušovali pravidlá pri prechode cez koľajnice a v ich blízkosti. Ich život skončil tragicky.  Následne sa o filme rozprávali a rozoberali jednotlivé príbehy. Tento zážitok bol neuveriteľne silný a určite sa vryl do pamäte všetkých detí.

OZNAČENIA
Share This