Československá obec legionárska v udalostiach:

Výstava Roky bojov, obetí a nádejí

   Udalosť    Celá škola   10. 2. 2016

V decembri 2015 bola našej škole zapožičaná výstava Roky bojov, obetí a nádejí (1914 - 1920). Výstavu, ktorú pripravila Nadácia M. R. Štefánika v spolupráci s Ústavom politických vied SAV v Bratislave nám prišli osobne otvoriť PhDr. Miroslav Pekník, CSc., riaditeľ Ústavu politických vied SAV a PhDr. Ferdinand Vrábel z Ústavu ... čítať ďalej