krúžok v udalostiach:

Výtvarné techniky

   Práce    1. stupeň   28. 4. 2010

Výtvarné techniky pre 1. a 2. ročníkNa výtvarných technikách sa deti učia výtvarne si osvojiť skutočnosť, experimentovať a používať pri práci rôzne výtvarné prostriedky a modelovať z hliny. Žiaci nachádzajú nové výrazové možnosti, ktoré predtým nepoznali. Tešia sa z poznávania nových techník a nadobúdania nových ... čítať ďalej

Prvá keramika vytvorená deťmi z výtvarného krúžku

   Práce    ŠKD   15. 6. 2009

Začali sme sa oboznamovať s novým materiálom – hlinou. Tieto keramické dielka vytvorili deti výtvarného krúžku ŠKD. Hlina je jedným z najstarších materiálov, z ktorých mnohé tisícročia vytvárame predmety v našom okolí. Práca s ňou učarovala i naším deťom vo výtvarnom krúžku tretieho a štvrtého ročníka ŠKD. Prvá ... čítať ďalej