zápis prvákov v udalostiach:

Zápis do 1. ročníka

   Oznamy    1. stupeň   14. 12. 2012

OZNÁMENIE o zápise dieťaťa do 1. ročníka na plnenie povinnej školskej dochádzky.Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa povinný zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  na školský  rok  2013/2014  v základných  školách, ... čítať ďalej

Zápis prvákov

   Udalosť    Celá škola   23. 1. 2012

Zápis prvákov sme opäť úspešne zvládli. Väčšinu detí sme zapísali už v piatok. Učitelia každému dieťaťu venovali náležitú osobitnú pozornosť pri orientačnom teste školskej zrelosti.Čas čakania mohli deti tráviť v herni, kde sa o ne postarali ôsmaci a vychovávateľky zo školského klubu detí, prípadne si mohli pozrieť ... čítať ďalej