Žiaci 3. A sa zapojili do projektu Zdravie v škole.

Cieľom tohto projektu je podporiť aktivity na zlepšenie zdravia žiakov, ako aj prevencia proti civilizačným ochoreniam a boj proti obezite.

Deti robia pred každou vyučovacou hodinou vyrovnávacie a kompenzačné cviky, pri otvorených oknách robia dychové cvičenia, vždy v stredu si nosia zdravú desiatu a olovrant. Na záver projektu bude beseda s lekárom na tému Zdravý životný štýl.

Deti sa s radosťou zapájajú do cvičení a určite v nich budú pokračovať aj v budúcom roku.

OZNAČENIA
Share This