Všetky triedy ŠKD sa spoločne zapojili do tohtoročného Medzinárodného dňa komplimentov, ktorý sa uskutočnil v stredu 24.1.2024 a vytvorili pekné dielka na tému komplimenty. Prváci sa vrhli do kreslenia ľudí, na ktorých im záleží, zatiaľ čo starší žiaci venovali niekoľko pekných slov svojim blízkym z rodiny, kamarátom, ale aj domácim miláčikom. Potešiť sa mohli aj náhodní okoloidúci, pretože žiaci zo 4.A pripravili nepersonalizované komplimenty pre každého, kto sa pristavil.

Share This