prvý stupeň v udalostiach:

Projekt Náš spisovateľ

   Práce    Nezaradené   28. 6. 2011

Školský projekt Náš spisovateľ vyvrcholil prezentáciou spisovateľov jednotlivých tried.Každá trieda v telocvični prezentovala spisovateľa, ktorého si vybrala a celý školský rok sa zoznamovala s jeho životom a tvorbou. Z nazbieraného materiálu  o spisovateľovi si každá trieda pripravila výstavku a prezentáciu autora, ktorú ... čítať ďalej

Pomohli sme kamarátom – dávať je dar

   Práce    1. stupeň   10. 6. 2011

Už tretí rok spolupracujeme so Spojenou školou na Dúbravskej ceste 1. Tento rok sme chceli urobiť deťom z Dúbravskej cesty radosť, a preto sme sa rozhodli venovať im po dohode s našimi deťmi finančný zisk z detskej burzy na nákup učebných pomôcok. Naši tretiaci sa teda opäť vybrali na návštevu. Spoločné stretnutie začalo elektronickou ... čítať ďalej

Európa v škole

   Úspechy    2. stupeň   11. 2. 2011

Tento rok sa uskutočnil 58. ročník medzinárodného projektu Európa v škole. Súťažilo sa v dvoch častiach - výtvarnej a literárnej. Z prvého stupňa sa zapojilo spolu 61 detí.Projekt Európa v škole každoročne  ponúka možnosť zapojiť sa do šírenia myšlienok európskej spolupráce a vzájomného porozumenia medzi národmi Európy. ... čítať ďalej