vianočné posedenie v udalostiach:

Návšteva v Domove dôchodcov

   Udalosť    Nezaradené   13. 12. 2010

Blížia sa Vianoce, čas otvárania ľudských sŕdc. Čas radosti, veselosti, lásky, pokoja a mieru. Čas, keď sa môžeme na chvíľu pristaviť a zaspomínať si. 13. decembra našim žiakom pripadla milá úloha pozdraviť a potešiť starkých pri príležitosti najkrajších sviatkov roka. Táto slávnostná udalosť sa konala v Domove ... čítať ďalej