začiatok školského roka v udalostiach:

Privítanie prvákov

   Udalosť    1. stupeň   3. 9. 2012

Aj v tomto školskom roku sme privítali v našej škole nových žiakov. Veríme, že prvý deň v škole bol pre nich príjemným zážitkom. Prvákov privítala pani riaditeľka. Starší spolužiaci ich pozdravili pekným kultúrnym programom. Po slávnosti sa odobrali so svojimi novými pani učiteľkami a rodičmi do tried. V tomto školkom ... čítať ďalej