Naša škola spolupracuje dlhodobo s Pedagogickou fakultou UK nielen pri príprave budúcich učiteľov, ale aj pri medzinárodnom projekte INNOTE – PODPORA PROFESIJNÉHO ROZVOJA ZAČÍNAJÚCEHO UČITEĽA V PRACOVNEJ (ŠKOLSKEJ) KOMUNITE. V priestoroch PdF sa uskutočnil národný workshop, na ktorom sa zúčastnili 3 naši pedagógovia.

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a Základná škola Dr. Milana Hodžu s MŠ Palisády Škarniclova 1 Bratislava pozvali učiteľskú verejnosť na národný workshop zameraný na diskusiu o podpore profesijného rozvoja začínajúceho učiteľa v pracovnej (školskej) komunite.

Workshop bol určený pre riaditeľov škôl, vedenie škôl, zástupcov samosprávneho kraja aj pre učiteľov, zaujímajúcich sa o podporu začínajúceho učiteľa v praxi.

Organizoval sa pod záštitou európskeho projektu INNOTE, do ktorého je zapojených sedem európskych krajín, ktoré spolupracujú na vytvorení najlepších osvedčených postupov pre začlenenie novo kvalifikovaných učiteľov s cieľom podporiť ich začiatky pedagogickej kariéry. Účasť na workshope bola bezplatná.

Miesto: Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PdF UK Bratislava Šoltésovej 4

Čas: Pondelok 31. januára 2011 od 10,00 do 16,00

Program: 09,30 – 10,00 Registrácia účastníkov (miestnosť 221)

  • Otvorenie (miestnosť 221)

Národný koordinátor pre INNOTE projekt, Doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD., Univerzita Komenského

„Indukčná fáza, mentoring, mentor – čo to je?“ Mgr. Monika Szimethová, Univerzita Komenského

  • Úvod:

„Podpora začínajúcich učiteľov v odbornom rozvoji v pracovnom spoločenstve – Ako to realizovať? Mgr. Alena Lampertová, Univerzita Komenského

  • Diskusia:

– zástupca vzdelávania učiteľov (Doc. PhDr. Milota Zelinová, CSc., Univerzita Komenského)

– zástupca samosprávneho kraja mesta Bratislava

– zástupca riaditeľov škôl (Mgr. Etela Hessová)

– zástupca učiteľov (Mgr. Štefánia Fešková, PhD., Mgr. Dušana Bajusová)

 

  • Pokyny k poobedňajším workshopom:

12,00 – 13,00 Obed

13,00 – 14,45 Tematicky zamerané workshopy

  1. Výber, školenie a podpora učiteľom mentorom (miestnosť 221)
  2. Roly a povinnosti zainteresovaných strán pre podporu začleňovania (miestnosť 219)
  3. Realizácia začleňovania (miestnosť 217)

15.00 – 16.00 Plánovanie do budúcnosti na základe workshopu (miestnosť 221)

 

 

 

 

OZNAČENIA
Share This